Reactie van Verpleeghuis De Meent

Beste donateurs,
 
Dankzij uw gulle bijdrage hebben wij voldoende geld gespaard om de Tovertafel aan te schaffen. Namens de bewoners van de Kastanjehof willen wij u hiervoor heel hartelijk danken.
 
Livian van de Haar en Stanny Snijders

Meer plezier én beweging

Verpleeghuis De Meent ligt in Veenendaal. De Meent wordt op dit moment uitgebreid en gerenoveerd om te kunnen functioneren als specialistisch centrum voor kleinschalig en individueel wonen. Na de renovatie en uitbreiding kan De Meent vergeleken worden met een dorp met kleine woonwijken. Van de afdelingen worden kleinschalige woongroepen gemaakt voor doorgaans acht bewoners met een gezamenlijke woonkamer. Stanny Snijders’ man Toon woont in De Meent, op de Kastanjehof. Samen met het verzorgingsteam van Toon spaart Stanny voor een Tovertafel.

Actief bezig zijn

“Toen bij Toon de diagnose Alzheimer in gevorderd stadium werd gesteld, ben ik op internet gaan zoeken naar dementie en hoe daar mee om te gaan”, vertelt Stanny. “Op allerlei sites en fora kwam ik de Tovertafel tegen. In de praktijk zag ik de werking van de Tovertafel tijdens een demonstratie op ons NVZ-jubileumcongres op 1 december jl. in Nieuwegein. Het valt ons op dat sommige bewoners zich vervelen. Ze willen graag actief bezig zijn, maar weten vaak niet meer hoe ze dat moeten doen. De Tovertafel kan hen daarbij helpen. De bewoners worden met de Tovertafel geprikkeld om meer te bewegen, onderling te communiceren en actief bezig te zijn. Ze zullen meer ervaren.”

“Het belangrijkste is dat zij door de magie van de Tovertafel vooral ook plezier in hun leven krijgen en houden.” Samen met Livian van de Haar heeft Stanny deze corwdfunding actie opgezet. Stanny: “Livian en het verzorgingsteam willen een rommelmarkt organiseren om hiermee aandacht te vragen voor de crowdfunding. De opbrengst hiervan is voor de Tovertafel. In de Nieuwsbrief van de Meent wordt melding gemaakt van de crowdfunding met een verwijzing naar de donatiepagina. Familieleden van de overige bewoners van de Kastanjehof worden ook gevraagd te doneren of aandacht voor de crowdfunding te vragen in hun kring. De eerste 25 euro hebben we al binnen!”


Wat ontvang je als donateur?

  • Tussen de 1 en 100 euro: een foto van het verzorgende team
  • Tussen de 100 en 250 euro: een dag verblijf en verzorging (om te beleven hoe het is om te wonen) in De Meent
  • Tussen 250 en 500 euro: een diner voor twee in het restaurant van de Meent
  • Een donatie boven de 500 euro wordt beloond met een taart, die persoonlijk door Stanny wordt bezorgd, waar dan ook in den lande.