Reactie van 't Blauwborgje

We hebben het gehaald! Mee dankzij een heleboel mensen die spontaan geld hebben gegeven. We willen iedereen daar heel hartelijk voor bedanken. Allereerst namens de bewoners die straks gebruik gaan maken van de Tovertafel. Maar daarnaast zijn wij als medewerkers van het verpleeghuis ook blij verrast doordat zoveel mensen op deze manier ons werk in het verpleeghuis ondersteunen!

Fantastisch als dit gaat lukken!

't Blauwbörgje is een verpleeghuis in het noorden van de stad Groningen. Er wonen 107 mensen, de meesten van hen hebben te maken met dementie. Susan Veenstra vertelt: “Sinds de verbouwing in 2013 besteden we nog meer aandacht aan sfeer en huiselijkheid. 't Blauwbörgje heeft een mooie en ruime tuin, die in de zomer veel wordt gebruikt. Momenteel maken we plannen om bewoners die dat willen nog meer leef- en loopgelegenheid te bieden.

Tovertafel als ontmoetingsplek

“We willen de Tovertafel een plek geven in de hal van de drie verdiepingen. De Tovertafel kan dan afwisselend op deze verdiepingen worden gebruikt. Daarmee is het voor de bewoners aantrekkelijker om even rond te lopen en is er ook meer gelegenheid om samen iets te doen en om andere bewoners of bezoekers te ontmoeten.”

 

Jubileum

“In mei bestaat 't Blauwbörgje 40 jaar. We nodigen onze gasten en iedereen die ons een warm hart toedraagt uit om voor dit jubileum - in plaats van bloemen of cadeaus - geld te doneren voor de aanschaf van een Tovertafel. Daarmee levert u een mooie bijdrage aan het welzijn van onze bewoners.” Psycholoog Alet: “Het lijkt me fantastisch als we samen de bewoners Tovertafel kunnen aanbieden!”


Wat ontvang je als donateur?

We vinden het fantastisch als je wilt meehelpen om een Tovertafel bij elkaar te sparen. Hier ontvang je zelf natuurlijk ook iets leuks voor terug.

  • Alle donaties van €25 euro worden beloond met het boek ‘Omdenken’
  • Bij donaties van €50 euro mag jij of een familielid komen (mee)eten in ’t Blauwbörgje
  • Donaties van €100 euro of hoger ontvangen het boek ‘Laat je hersenen niet zitten’ van Erik Scherder, bekend van DWDD