Reactie van De Tyehof en Spoor 12  

Beweging, ontspanning en beleving

De Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een speciale zorgbehoefte in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. Hun zelfredzaamheid wordt daarbij gestimuleerd. Beweging, ontspanning en samen beleven zijn belangrijke pijlers voor de Baalderborg Groep en de Tovertafel kan daar volgens de medewerkers een grote bijdrage aan leveren. Zij zijn zelfs zó enthousiast over de Tovertafel, dat ze maar liefst zes crowdfundingacties zijn gestart voor 12 verschillende locaties!

De Tyehof in Den Ham is een woonlocatie voor volwassen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De Tyehof is er voor de ouder wordende cliënt en voor cliënten met dementie. De Tyehof is levensfasebestendig gebouwd. Er wordt naar gestreefd cliënten tot het einde van hun leven te kunnen begeleiden, ook als de zorg toeneemt.

Spoor 12 is een appartementencomplex in Vroomshoop voor (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Samen delen

De doelgroepen van de Tyehof en Spoor 12 lijken divers maar volgens Kim Runhaar, initiatiefnemer van de Baalderborg Groep-actie, biedt de Tovertafel waarde in verschillende fases van je leven. Kim: “De Tovertafel UP biedt deze doelgroepen een mogelijkheid om samen te beleven en te ontspannen. Daarnaast kan de Tovertafel mensen activeren die gezien hun problematiek mogelijk moeilijker te activeren zijn.”

 De Tyehof en Spoor 12 zullen deze Tovertafel UP gaan delen.


Wat ontvang je als donateur?

Alle bedragen, van klein tot groot, worden met liefde ontvangen! Daarom worden alle donateurs uitgenodigd om - bij de realisatie van de Tovertafel – de Tovertafel te komen uitproberen onder het genot van koffie, thee en iets erbij.